LOA KÉO BÌNH CHUYÊN NGHIỆP KB21502

Sản phẩm chia làm 2 dòng chất lượng mạch:

KB21502-A

Phần loa súp: Sử dụng 02 Bass 40cm củ từ 170

Phần loa line: Sử dụng 04 loa mid 14cm củ từ, 02 loa trep từ 120, có phân tần chuyên dụng.

Mic tay nhôm có dò tần số và chỉnh âm lượng trên thân mic

Bình 30A sử dụng từ 4h-8h

Sử dụng mạch 2 kênh riêng biệt, công suất lớn.

 

KB21502 – B:

Phần loa súp: Sử dụng 02 Bass 40cm củ từ 170

Phần loa line: Sử dụng 02 loa mid 20cm củ từ 100, 02 loa trep từ 120, có phần tần

Mic tay nhôm có dò tần số và chỉnh âm lượng trên thân mic

Bình 30A sử dụng từ 4h-8h

Sử dụng mạch 2 kênh riêng biệt, công suất lớn chuyên nghiệp.