LOA KÉO BÌNH CHUYÊN NGHIỆP KB21201

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KB21201:

Phần loa Súp: Sử dụng 02 Bass 30cm củ từ 140

Phần loa Line: Sử dụng 01 loa mid 12cm, 01 loa trep từ 120, có phân tần chuyện dụng. Mic tay nhôm cao cấp

Bình 30A sử dụng từ 6h đến 9h

Sử dụng mạch có Revert, công suất lớn

Loa nhỏ bỏ gọn vào trong loa lớn khi vận chuyển.