LOA DI ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP SỬ DỤNG BÌNH KB21805

17.900.000

Loa di động chuyên nghiệp sử dụng bình

+ 02 SUP 50cm

+ 02 ARAY 20cm